PÅMELDING SKJEMA

Påmelding for utstilling på DOGWEB:
https://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=2656
Når det gjelder LP kan skjema nedenfor brukes.
Påmelding sendes til:                                                                        

 

 

 

 

 

 


                                                                    

Påmelding til utstilling/stevne arrangert av

Norsk Schäferhund Klub avd.
Haugaland

Eksteriør, juniorhandling, lydighet og/eller agility

 

Løpenr:

(utfylles av arr.)

Arrangerende klubb:

 

Sted og dato:

 

HUNDENS OPPLYSNINGER

Reg. nr.:

Tispe

Hann

Født:

Farge:

Hundens ID nr.:

Rase:

Tittel og navn:

HUNDENS FORELDRE

Farens tittel og navn:

Morens tittel og navn:

EIER

Navn:

Tlf. nr.:

Adresse:

Postadresse:

OPPDRETTER

Navn og adresse:

OPPLYSNINGER

Medlemskap er betalt for inneværende år i (klubb):

Medlems nr.:

EKSTERIØR

9 –18 mnd.

Junior klasse

15 - 24

mnd.

Unghund klasse

Over 15 mnd.

Åpen klasse

Brukshundklasse

Oppfyller krav til jakt/bruks premieiering

Ja Nei

Kun

Champion

klasse

Over 8 år

Vet.klasse

Avls-klasse

Står for

championat

Oppdr. klasse

Kennelnavn

:
Valp 4 – 6 mnd

Ikke NKK utstilling

Valp 6 - 9 mnd

Ikke NKK utstilling

JUNIORHANDLING

Juniorhandler:

Født:

Dag 1

Dag 2

Adresse:

Postadresse:

LYDIGHET

Klasse I

Klasse II

Klasse III

Klasse Elite

Hundens ID nr.:

(Kun for ureg. Hund)

AGILITY

Størrelse:

Liten

Mellom

Stor

Klasse:

1

2

3

Hoppklasse:

(Om arrangeres)

1

2

3

Lag:

 

Navn på laget

:

Hundens ID nr.:

(Kun for ureg. Hund)

 

Påmeldingsavgiften er sendt pr.:

girokonto til arrangerende klubb.

Jeg/ vi erklærer at denne blankett er samvittighetsfullt utfylt. Jeg/vi har gjort meg/oss kjent med NKKs utstillingsregler, og forplikter meg/oss til å

følge disse. For Norsk Kennel Klubs utstillinger gjelder følgende: Dersom innbetaling av påmeldingsavgiften ikke er registrert innen fristen,

vil det bli innkrevet gebyr tilsvarende 50% av påmeldingsavgiften. For å kunne delta på utstillingen må hunden være vaksinert mot valpesyke. Vaksinasjon må være utført i.h.h.t utstillingsreglene!

 

 

den

/ 20 Tlf. nr.: Underskrift:

PÅMELDINGEN ER ØKONOMISK BINDENDE! Påmelder er ansvarlig for at alle opplysninger i skjemaet er riktige.