Retningslinjer for trening RIK gruppe C

Retningslinjer for trening RIK gruppe C i NSchK avd. Haugaland.

Trening av RIK gruppe C skal foregå på det område som klubben til enhver tid har godkjent for dette formålet. Da klubben ikke har eget fast treningsområde kan det være aktuelt å benytte flere områder. Trening på andre områder skal avklares og godkjennes av styret RIK-ansvarlig.

Treninger skal følge oppsatte treningstider. Trening utover dette skal avklares med styret eller RIK – ansvarlig.

Følgende forutsetninger skal være tilstede for trening i gruppe C.

Hundefører:

  • Gjennomført RIK grunnkurs.
  • Inneha RIK – lisens utstedt av NKK . Unntak fra dette skal IKKE forekomme.
  • Nødvendig utstyr som line, event. sele, halsring.

Figurant:

  • Nødvendig beskyttelsesutstyr som bukse, jakke, arm, bitepølse, softstokk.
  • Ansvarlig for at trening foregår i henhold til det enhver tid gjeldende regelverk.
  • Ansvarlig for kontroll av lisenser og at disse gjelder for ekvipasjen.

Disse retningslinjene gjelder generelt for klubbens fellestreninger.

For eventuelle treningsgrupper som ønsker å trene gruppe C utenom de fastsatte treningstider gjelder følgende tillegg:

  • Sted for treningen
  • Navn på ansvarlig figurant, instruktør.
  • Navn på deltakere
  • Varsling til RIK – ansvarlig min.1 time før trening

Søknadsskjema for å registrere lisens for RIK gruppe C.